Applying Crystal Bliss Oil to the Ring of Crystal with Dr. Norm Shealy
June 22, 2014
GB – GALL BLADDER MERIDIAN (Meridijan Žolčnika)
June 23, 2014

PC – PREICARD MERIDIAN (Meridijan Perikarda)