PC – PREICARD MERIDIAN (Meridijan Perikarda)
June 22, 2014
Biometric, Biomedical Scanning Remotely for health issues
July 3, 2014

GB – GALL BLADDER MERIDIAN (Meridijan Žolčnika)